TK-Teollisuusasennus Oy etablerades 2011 och specialiserar sig på projektledning och utförande av industriella rör- och maskininstallationer.

Kundorienterade och flexibla

Vi genomför projekt tillsammans med våra kunder och slutför dem enligt gemensamt överenskomna tidplaner. Arbetet utförs primärt hos våra kunder eller i anslutning till projektets läge. Ett projekts geografiska läge begränsar inte våra tjänster då vi har över 20 års erfarenhet av arbete i olika länder.

Omfattande erfarenhet

Våra erfarenheter står till våra kunders fulla förfogande. Vi deltar i och hjälper våra kunder från
början till slut, genom alla steg av rör- och maskininstalltioner. Från projektets budgivning till den tekniska slutdokumentationen, allt enligt våra kunders behov.

Tjänster

Tack vare vårt omfattande nätverk med kontakter har vi möjligheten att erbjuda erfarna arbetsplatschefer, installationsledare, samordnare och förmän till byggprojekt inom processindustrin.

Vår kompetenta och erfarna industriella installationsledning garanterar att installationernas kvalitet och funktion består i många år.

Svetsinspektionstjänster:
  • Utförande samt ledning av förstörande provning (FP)
  • Utförande, övervakande samt ledning av oförstörande provning (OFP)
  • Kunskap om och implementering av svetsning i enligt branschstandard
  • Kunskap om samt tolkning av FP och OFP enligt branschstandard
  • Förhandling vid inspektioner gällande inspektionskrav, tillämplighet och urval av inspektionsprocedurer
Våra internationella svetsspecialiststjänster:
  • Kvalificerade svetsare
  • Produktionsledning samt tester av svetsning
  • Verifiering av svetsdatablad (WPS)
  • Svetskoordinering med försäkran om att produkter stämmer överens med beställningar och specifikationer

Målet med teknisk dokumentation är att verifiera projektets material och svetsarbetens giltighet och spårbarhet. Dokumentationen kan göras både hos kund och på vårt kontor.

Vi erbjuder erfarna tekniker och svetsare för bade nationella och internationella project.

Referenser

Lär kanna våra projekt

Norge
Porsgrunn: Norsk Hydro, 2003-2004
Porsgrunn: Aker Brevik: 1998-2003
Molde: Norsk Hydro, 2006

Sverige
Stockholm: Fortum/Skoda/Orab Entreprenad, 2015
Växjö: VEAB/Orab, 2013-2014
Skärblacka: BillerudKorsnäs/Orab, 2012-2013

Estland
Törva: Helme 2012

Lettland
Smiltene 2012

USA
Philadelphia, 2007-2008

Belgien
Kent: Metso 2010

Kontaktinformation

TK-Teollisuusasennus Oy

Juustintie 197

21450 TARVASJOKI

FINLAND

020 751 3888

office@tk-teollisuusasennus.com